GRUPPER

Thy Distrikt består af 11 grupper i Thy:

 • Frøstrup Gruppe
 • Hanstholm Gruppe
 • Hunstrup/Østerild Gruppe
 • Nors Gruppe
 • Thisted, Niels Juels Gruppe
 • Vandet Gruppe
 • Skjoldborg/Stagstrup Gruppe
 • Hørdum Gruppe
 • Bedsted Gruppe
 • Vestervig Gruppe
 • Boddum/Ydby Gruppe