Kontingent

Distriktet opkræver pt. x kr. om året pr. medlem i kontingent baseret på korpsets årlige medlemsopgørelse. Dette opkræves samlet ved grupperne. Kontingentet bruges på distriktets arbejde.

Kørsel

Korpsets lave takst anvendes uanset antal personer i bilen. Kørsel for distriktet dækkes. DTC skal godkende. Der skal ske samkørsel hvis muligt.

Kurser

Kurser afregnes som udgangspunkt hjemme i gruppen, da de vil være fradragsberettiget der.

Landsmøde

Som ved kurser

Kontingent til korpset

Betales kun for DTC og DTA, hvis disse ikke har fast tilhørsforhold til en grupp

Distriktsmærket

bestilles hos kassereren. Prisen er 15 kr. pr. mærke. 

BUDGET

Budget for distriktets fremlægges og godkendes hvert år til distriktsmødet i marts.

GAVER

Retningslinier for hvornår distriktet giver gaver:

Til grupper

Niveau: Flækøkse / gavekort / ca. 150,00 kr.

 • Jubilæum, hvor distriktet inviteres.
 • Lokaleindvielser, hvor distriktet inviteres.

Til enkeltpersoner, der har / har haft en direkte kontakt med distriktet:

Niveau: Blomster eller lignende for ca. 300,00 kr.

 • Ved alvorlig sygdom
 • Ved begravelse / bisættelse
 • 50 og 60 - års fødselsdag
 • Som tak for en større / længere indsats ved distriktet (stab, hytteudvalg etc.)

DTC vurderer hvad en ”direkte kontakt” og en ”større / længere indsats” er.

Distriktet giver ikke gaver:

 • Ved barsel
 • Ved alm. fødselsdage
 • Ved bryllupper
 • Ved spejderjubilæer, men staben vil gerne overrækker stjerne og trykker hånd efter aftale med grupperne.

Ovenstående kan ændres efter DTC’s skøn.

 • Det er gruppernes pligt at oplyse om personer der er berettiget til ovenstående.

REGNSKAB

Regnskabet for de 2 foregående år fremlægges.

Årets regnskab godkendes på distriktsmødet i marts.