DISTRIKTET

Distriktets hjemmeside

www.teutonerhytten.dk

Distriktets mail adresser

Alle medlemmer af Distriktsrådet modtager relevante mails sendt til Distriktschefen. Dvs. de 11 gruppeledere og distriktstaben.

Adresser på ledere, rovere og grupperåd

Mail-adresser og post-adresser på ledere, rovere og grupperåd til internt spejder-brug rekvireres via gruppelederen. Distriktschefen kan være behjælpelig dermed.

DISTRIKTETS LEJRFACILITET

Teutonerhytten, Korshøjvej 6, Dover, 7760 Hurup Thy

www.teutonerhytten.dk 

Hytten har 3 soverum med 10 køjer, 1 soverum med 7 køjer, 1 soverum med 4 køjer (lederfløj). Derudover 2 hytter med hver 3 sovepladser samt 8-10 ekstra madrasser.

Udlejning

Lise Fuglsang; Mobil: 2893 1739; mail

Hyttebestyrelse