GRUPPER

Thy Distrikt består af 10 grupper i Thy:

  • Frøstrup Gruppe
  • Hanstholm Gruppe
  • Hunstrup/Østerild Gruppe
  • Nors Gruppe
  • Thisted, Niels Juels Gruppe
  • Vandet Gruppe
  • Skjoldborg/Stagstrup Gruppe
  • Hørdum Gruppe
  • Bedsted Gruppe
  • Vestervig Gruppe