STRATEGI

I distriktet ønsker vi at:

 • Lave en årsplan.
 • Sikre at der er styr på økonomien.
 • Lave budget for distriktet. Udarbejdes af kasseren. Fremlægges og godkendes på distriktsmødet i marts.
 • Budget for Teutonerhytten udarbejdes af kassereren og hytteudvalget og fremlægges og godkendes på distriktsmødet i marts.
 • Regnskaber for distrikt og Teutonerhytten fremlægges og godkendes på distriktsmødet hvert år i marts.
 • Status for distriktets økonomi fremlægges til orientering på distriksrådsmødet i november.
 • Lave en distriktshåndbog (denne!) og synliggøre vores håndbog.
 • Vedligeholde håndbogen årligt.
 • I distriktet ønsker vi at have en opdateret distriktshjemmeside.  

MÅL

Afholdelse af:

 • Turneringer
 • Grøn Fejde
 • Efterårsløb
 • Forårsløb
 • Medarrangør af DM i Spejder i samarbejde med de Grønne Centre. Forårsløb udgår de år  DM i Spejder afholdes.
 • Kristi Himmelfartsløb
 • Kurser    
 • PL/PA

MØDER

 • Distriktrådsmøde – afholdes omkring 2. uge i november
 • Distriktsmøde – afholdes hvert år i marts og ikke som beskrevet i korpsets vedtægter kun hvert andet år

VIDEREFØRE VORE BESIDDELSER

 • Teutonerhytten
 • Grunden i Skyum