Efter endt udlejning

Hytteudlejeren udfylder denne blanket til Distriktskasserern, som sender faktura til lejer.

Hytteadministration