• Distriktsråd, distriktsrådet består af distriktets 11 gruppeledere og DTC.
 • Distriktsstab, distriktsstaben består af distriktschefen (DTC), en uddannelsesanvarlig (DTU) distriktsassistenterne (DTA) og distriktskassereren (DT-Kass). 
 • Distriktsassistenterne vælges for et år og distriktschefen og distriktskassereren vælges for to år.
 • Valget er på distriktsmødet i marts.
 • Distriktsassisistenter kan løbende indsupleres uden rådets indblanding.

Distriktsstaben organiserer sig med følgende poster:

 • Distriktschefen, DTC
 • Distriktets Uddannelsesleder, DTU
 • Et antal distriktsassistenter, DTA
 • En distriktskasserer

DISTRIKTSCHEFEN

Vi forventer følgende af distriktschefen:

 • Tovholder for distriktets virke.
 • Har det store overblik.
 • Stabsmedlemmernes sparringspartner.
 • Sikrer mødeindkaldelser og referater.
 • Mødeafvikler.
 • Deltagelse i distriktsrådsmøder
 • Deltagelse i distriktsmøder.
 • En der brænder for ideen.
 • Visionær for distriktet.
 • Distriktets repræsentant overfor korpset.
 • Deltager i DTC-møder.
 • Postmodtager og –omdeler.
 • Distriktets ansigt udadtil.

DISTRIKTS KASSERER (DT-KAS)

Vi forventer følgende af distrikts kasserer:

 • Deltagelse i distriktsmøder.
 • Deltagelse i distriktsrådsmøder.
 • Holde sig ajour med distriktsstabens arbejde og holde kontakt med distriktschefen.

Kassereren skal:

 • På rådsmødet fremlægge status for distriktets økonomi.
 • På distriktsmødet fremlægge budget og regnskab til godkendelse.
 • I samarbejde med valgte revisorer godkende regnskabet.
 • Indkræve kontingent fra grupperne.
 • Udskrive og betaler regninger.
 • Sælge og sende distriktsmærker.

DISTRIKTET UDDANNELSESLEDER (DTU)

Et af stabsmedlemmerne har uddannelse som sit særlige ansvarsområde. Dvs. varetagelsen af uddannelsen i distriktet samt koordinering med øvrige distrikter om fælles uddannelsestilbud. Det er også uddannelseslederen, der sammen med de øvrige uddannelsesledere udgør korpsets uddannelsesråd, hvor uddannelsen planlægges og koordineres.

Vi forventer følgende af distrikts uddannelsesleder:

 • Deltagelse i distriktsmøder.
 • Deltagelse i distriktsrådsmøder.
 • Deltage i distriktsstabens arbejde. 
 • Holde sig opdateret om korpsets kursustilbud. 
 • Være med til at øge kvaliteten af spejderarbejdet. 
 • Deltage i netværk med andre distrikters DTU'er.
 • Sikre afholdelse af PL/PA

Vi organiserer stabens arbejde gennem DTA’erne, der hver får et ansvarsområde/områder i staben.

DTA`ernes områder er: Gruppekontakt, Hjemmeside, PR, Kalender og turnusordning for distriktets arrangementer, Kvartalsmøder og Senior/Rover-arrangementer.

Derudover kan der nedsættes udvalg i forbindelse med aktuelle opgaver.

DISTRIKTSASSISTENT (DTA)

Vi forventer følgende af vores distriktsassistenter:

 • Holde kontakt til lederne i distriktet.
 • Deltagelse i distriktsrådsmøder
 • Deltagelse i distriktsmøder.
 • Holde sig ajour med gruppernes arbejde i distriktet.
 • Holde sig ajour med korpsets arrangementer og udvikling.
 • Deltagelse i relevante kurser.